Guia de Recursos Formatius Laborals Zona Nord de l’Hospitalet-2012

Totes les entitats que treballem amb la formació i amb la insercció d’adults al món laboral, vam començar a reunir-nos en les trobades anomenades d’Espais Compartits. Eix 1-3, que les va organitzar per primer cop el Centre de Recursos de la Zona Nord. En aquestes reunions, les quals han sigut unes quatre durant el curs 2011 i al llarg d’aquest 2012; una de les nostres prioritats era poder trobar la manera de tenir informació fidedigne i actualtizada de totes les entitats que ens dediquem en aquest sector del nostre territori. Fins el moment, no hi havia cap document que hi apareguessin totes les entitats, les direccions i sobretot l’especialtizació de cada una.

Després d’un temps, per fi, tenim un document on de moment tant professionals com usuaris podreu trobar de manera actualizada les dades de totes les associacions que us poden interessar.

Si algú hi troba a faltar alguna entitat, hi ha algun error o dubte podeu posar-vos en contacte al correu: e_pubillacasas@xarxa-omnia.org, que és el correu del Punt Òmnia Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet.

Esperem que us serveixi!!!!!!!!!!!

GUIA PER A USUARIS GRAELLA EIX 1+3 CAT EIX 1+3

GUIA PARA USUARIOS GRAELLA EIX 1+3 CAST